|  Sidst opdateret: 5. maj 2023

Disse betingelser gælder mellem Stockmate ApS, CVR-nr. 43824775 (“Stockmate”), og brugerne af Stockmates webtjeneste (“www.stockmate.dk”) (“websitet”) med tilhørende tjenester (“Tjenesten”). Ved at tegne et medlemskab accepterer du disse betingelser.

1. Registrering af medlemskab

For at blive medlem kræves der oprettelse med e-mailadresse og adgangskode. Ved oprettelse accepterer medlemmet disse vilkår og betingelser, og bekræfter samtidig at medlemmet er over 18 år. For at få adgang til alle Stockmates tjenester kræves betaling (se “3. Betaling”).

2. Loginoplysninger

Hvert medlem opretter sit medlemskab med egen email-adresse og adgangskode, og disse oplysninger er personlige for hvert enkelt medlem. Det er ikke tilladt at dele loginoplysninger og adgangskode med andre personer. Overtrædelse af denne betingelse medfører øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.

3. Betaling og opsigelse af medlemskabet

3.1 | Betalingsmuligheder for medlemskab

På Stockmate findes der et medlemskab med forskellige tidsperioder for betalinger, som brugeren kan vælge imellem. Stockmate vil løbende debitere medlemskabsbetalingen indtil, det er afsluttet. Medmindre du opsiger dit medlemskab inden fornyelsesdatoen, accepterer du, at medlemskabsafgiften for næste periode debiteres fra din betalingsmetode (se “3.4 Opsigelse af medlemskab” nedenfor). Du kan finde information om dit medlemskab på vores hjemmeside ved at klikke på “Mit medlemskab” i menuen.

3.2 | Betaling af medlemskab

Du kan vælge at betale for medlemskabet på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis. Når du opretter et nyt medlemskab får du 14 dages gratis prøveperiode. I forbindelse med oprettelse registrerer du dit betalingskort, men bliver ikke trukket nogen betaling før endt prøveperiode (14 dages efter oprettelse). Hvis du opsiger medlemskabet i prøveperioden trækker vi ingen betaling. Hvis du eksempelvis opretter et medlemskab d. 1. marts, trækker vi første gang betaling d. 15. marts. Hvis du har valgt kvartalsvis betaling, sker næste opkrævning 3 måneder efter – d. 15. juni. Datoen for opkrævningen afhænger altså af hvilken dato du oprettede medlemskabet. Gå til siden “Mit medlemskab” for at se datoen for næste betaling. Betaling håndteres via Stripe. Ingen kortoplysninger gemmes af Stockmate, men håndteres fuldt ud gennem Stripe.

3.3 | Betalingsmetoder for medlemskab

Du kan ændre betalingsmetode ved at gå til siden “Mit medlemskab”. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af udløbet betalingsmetode, utilstrækkelige midler eller lignende, og du ikke ændrer din betalingsmetode eller afslutter dit medlemskab, kan vi afbryde din adgang til tjenesten, indtil vi har modtaget en gyldig betalingsmetode. For nogle betalingsmetoder kan udbyderen af din betalingsmetode debitere dig for en udenlandsk transaktionsgebyr eller andre gebyrer. Kontakt udbyderen af din betalingsmetode for yderligere information.

3.4 | Opsigelse af medlemskab

Du kan opsige dit medlemskab når som helst – ingen binding. Du vil fortsat have adgang til medlemskabet indtil slutningen af din faktureringsperiode. Gå til “Mit medlemskab”-siden, og derefter tryk på “Medlemskab”, og til sidst på “Opsig medlemskab” for at opsige medlemskabet. Ved opsigelse vil dit medlemskab automatisk blive afsluttet ved slutningen af din nuværende faktureringsperiode.

3.5 | Prisændringer og ændringer i medlemskab

Det sker, at vi ændrer vores medlemskab og ændrer prisen på vores service. Alle prisændringer eller ændringer i vores medlemskab vil træde i kraft for dig tidligst 30 dage efter, at du er blevet informeret herom via e-mail.

4. Misbrug af medlemskab

Det er ikke tilladt at oprette en ny bruger med en ny email-adresse på websitet, hvis man allerede tidligere har oprettet en bruger med anden email-adresse. Du kan altså kun gøre brug af 14 dages gratis prøveperiode én gang. Overtrædelse af denne betingelse medfører øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.

5. Informationslevering og immaterielle rettigheder

Tjenesten består af information, som leveres via websitet eller gennem månedsbreve og porteføljeopdateringer via email.

Al finansiel information og alle immaterielle rettigheder, varemærker, grafik og layout, som forekommer på websitet, tilhører Stockmate eller dets underleverandører. Besøgende eller medlemmer har ikke ret til at kopiere, publicere, vise, ændre eller sprede indholdet på websitet, og må kun downloade en begrænset mængde finansiel information til privat brug og egen analyse. Overtrædelse af denne betingelse vil føre til øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.

6. Personoplysninger i henhold til GDPR

Når du bliver medlem på siden, giver du Stockmate adgang til dine personoplysninger. For at læse mere om behandlingen af dine personoplysninger, se Stockmates persondatapolitik.

7. Risici ved finansielle instrumenter

Investeringer i finansielle instrumenter (som f.eks. aktier) er forbundet med økonomisk risiko, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital i Stockmates modelporteføljer vil give overskud. Besøgende og medlemmer er selv ansvarlige for risikoen, og skal derfor være opmærksomme på vilkårene for handel med sådanne instrumenter og deres egenskaber. Stockmates modelporteføljer skal ses som inspiration, og investering i dem foreretages derfor på egen risiko. Stockmate kan derfor ikke holdes ansvarlige.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 | Stockmate leverer kun finansiel information og tekniske løsninger via websitet til besøgende og medlemmer som inspiration til valg af aktier. Stockmate leverer hverken finansiel rådgivning eller købs- og salgsanbefalinger for individuelle aktier, børsen generelt eller andre finansielle instrumenter. Tjenesten er baseret på objektive fakta og indeholder ingen antagelser eller prognoser. Hver enkelt besøgende eller medlem træffer sine egne antagelser og vurderinger, og derfor kan vi i Stockmate ikke holdes ansvarlige for investeringsbeslutninger og deres konsekvenser, som den finansielle information på websitet kan føre til.

8.2 | Stockmate er ikke under tilsyn af Finanstilsynet. Materialet på websitet udgør ikke individuel personlig investeringsrådgivning og skal under ingen omstændigheder opfattes som individuelle personlige investeringsanbefalinger. Alle oplysninger på websitet er af generel karakter, og det er af stor betydning, at besøgende og medlemmer foretager deres egen analyse.

8.3 | Nøgletal og historisk udvikling, der vises på websitet, kan variere betydeligt afhængigt af den dato, der er brugt til det pågældende nøgletal. Beregningerne afhænger af datoen for aktiekursen og den aktuelle valutakurs, som ændrer sig dagligt. Besøgende og medlemmer skal tage hensyn til denne ændring og hvordan information og nøgletal påvirkes.

8.4 | Finansielle nøgletal kan beregnes på flere måder. En stor del af den finansielle information og nøgletallene på websitet påvirkes direkte af de beregningsmetoder, vi har valgt for det specifikke nøgletal eller metode. Derfor er det ikke helt korrekt at sammenligne finansiel information og nøgletal fra websitet med andre finansielle kilder, som kan have andre beregningsmetoder. Dette problem skal besøgende og medlemmer tage hensyn til og er ikke noget, som Stockmate er ansvarlig for.

8.5 | Stockmate arbejder konstant for at sikre, at websitet er korrekt, fuldstændigt og opdateret, og derfor henter Stockmate sin grundlæggende information, som findes på websitet, fra sine underleverandører. Stockmate kan ikke holdes ansvarlig for fejl, der opstår i deres data.

8.6 | Stockmate tilbyder historisk finansiel information og nøgletal til besøgende og medlemmer på websitet. Det er vigtigt at huske, at finansiel historik og nøgletal er en del af den samlede analyse for at vurdere finansielle instrumenter som aktier, men de bør ikke bruges som den eneste grund til beslutninger. Tidligere afkast er ikke en garanti for fremtidig afkast. Test, der vises på websitet, er udført uden investerede penge, og det faktiske afkast kan afvige fra testresultaterne.

8.7 | Materialet på websitet er ikke rettet mod nogen person eller nogen virksomhed hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australien eller i noget andet land, hvor offentliggørelse eller tilgængeligheden af materialet er forbudt eller begrænset.

8.8 | Stockmates modelporteføljer er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Bemærk venligst, at det kan forekomme, at Stockmate, dets medlemmer, dets ansatte eller dets moderselskab og/eller datterselskaber på forskellige tidspunkter ejer, har ejet eller vil eje aktier eller positioner i de virksomheder/finansielle instrumenter, der er nævnt på websitet.

9. Force majeure

Stockmate er fritaget for sine forpligtelser i forhold til levering af tjenesten, når en eller flere af følgende begivenheder er gældende: Krig, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, myndighedsbeslutninger, omkostningsforøgende omstændigheder samt andre tilsvarende begivenheder uden for Stockmates kontrol, som ikke rimeligt kunne forudses.

10. Ændring af vilkår

Stockmate har ret til at foretage ændringer i disse vilkår eller tjenesten. Besøg venligst denne information og kontroller vilkårene regelmæssigt. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten efter at ændringerne er trådt i kraft, betyder det, at du accepterer ændringen. Designet af selve tjenesten på websitet kan ændres uden særlig tilladelse eller meddelelse til dig eller andre medlemmer.

11. Tvist

Tvist med anledning af aftalen mellem medlem og Stockmate skal afgøres i henhold til dansk lov ved en dansk domstol. Hvis det er relevant har et medlem mulighed for at henvende sig til Forbrugerklagenævnet for at få en eventuel tvist prøvet i henhold til dansk lovgivning og regler.

Indhold

1. Registrering 2. Loginoplysninger 3. Betaling og opsigelse 4. Misbrug af medlemskab 5. Informationslevering 6. Personoplysninger 7. Risici ved investering 8. Ansvarsbegrænsning 9. Force majeure 10. Ændring af vilkår 11. Tvist

Kontakt os

Risiko ved investering

Stockmates modelporteføljer skal ses som inspiration og ikke rådgivning. Vores historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer involverer risiko, og din investering kan både stige og falde i værdi.

Persondatapolitik Vilkår og betingelser
Persondatapolitik Vilkår og betingelser