Momentum og value

Vores store videnskabelige backtest, som bygger på mere end 10 års historik, har tydeligt vist, at de to mest effektive faktorer at investere efter har været:

 • Momentum – købe aktier som stiger i pris og dermed anses som populære
 • Value – købe aktier som er relativt “billige” i forhold til virksomhedens evne til at tjene penge

Stockmates porteføljer bygger på disse to faktorer.

For at give dig en tryghed i strategierne og metoden bag, anbefaler vi dig at læse artiklen igennem inden du går i gang med at investere. Hvis du allerede føler, at du har læst nok, kan du komme i gang med at investere via linket nedenfor.

Kom i gang med at investere Kom i gang med at investere Kom i gang med at investere

Momentum – Populære aktier med positiv trend

En effektiv investeringsfaktor for at præstere bedre end børsen (f.eks. det brede nordiske aktieindeks, OMX Nordic GI) har historisk set været momentum – altså at købe aktier med en positiv pristrend (stigende kurs). Disse aktier anses som populære hos investorer på markedet og har derfor en tendens til at fortsætte op i pris.

Den enkle forklaring til dette er, at stigende aktiekurser ofte reflekterer en positiv udvikling i den bagvedliggende virksomhed – f.eks. en stor vækst i omsætning og/eller profit. En positiv trend i aktiekurserne (relativt mod aktieindeks) er altså en indikation på, at virksomheden klarer sig godt. En momentum-strategi er dermed en effektiv måde at finde vækstaktier på.

Når man anvender momentum som investeringsstrategi er det vigtigt at kigge på flere tidsperioder for at finde aktier med konstant stigende priser og ikke blot kortsigtede kraftige kursreaktioner. Omfattende studier i USA har tydeligt vist, at det mest effektive er at kombinere kursudviklingen på 3, 6 og 12 måneders sigt, og så tage gennemsnittet af disse. Det kaldes sammensat momentum, og er hvad Stockmate’s momentum-strategi baserer sig på.

Momentum fungerer mindst lige så godt på de nordiske børser som i USA. Vi har testet, hvad afkastet ville have været under perioden 2010-2021, hvis man hvert kvartal havde købt de 10 bedste nordiske aktier ud fra en momentum-strategi. I tabellen nedenfor fremgår det tydeligt, at momentum overpræsterer det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI).

I testen har vi inkluderet alle aktier på de nordiske børser (Danmark, Sverige, Norge og Finland). Aktier med en markedsværdi på under 500 mio. kr. (inflationsjusteret) er blevet ekskluderet for at undgå aktier, der ikke bliver handlet i stort nok omfang, og som dermed er svære at købe og sælge til den aktuelle kurs.

Når man filtrerer aktier med en markedsværdi under 500 mio. kr. væk, er der ved testens start i 2010 262 aktier tilbage på de nordiske børser. I testens sidste år i 2021 var der til sammenligning 690 aktier, der opfylde kravet for markedsværdien.

For at undgå kursstigning drevet af ren spekulation – altså aktier med en kursstigning uden en positiv udvikling i den bagvedliggende virksomhed – kombineres sammensat momentum med et kvalitetsfilter. Som kvalitetsfilter har vi valgt Piotroskis F-score, som måler en virksomheds kvalitet ud fra 9 forskellige finansielle nøgletal for lønsomhed, finansiel styrke og effektivitet. Virksomhederne med den laveste F-score (lav kvalitet) fravælges, da prisstigningerne her sandsynligvis ikke bygger på en positiv udvikling i forretningen, men i stedet ren kursspekulation.

Strategi Gennemsnitligt afkast pr. år (2010-2021) En investering på 10.000 kr. i 2010 var i 2021 blevet til
Det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) 14,46% 50.564 kr.
Momentum 3 måneders kursudvikling 19,93% 88.539 kr.
Momentum 6 måneder kursudvikling 19,02% 80.805 kr.
Momentum 12 måneder kursudvikling 15,06% 53.838 kr.
Sammensat momentum 3/6/12 måneder 18,89% 79.752 kr.
Sammensat momentum 3/6/12 måneder + F-score 36,08% 403.210 kr.

I tabellen ovenfor kan man se, at en momentum-strategi uden kvalitetsfilter (Piotroskis F-score) overpræsterede det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) under testens periode (2010-2021). Det er dog først, når vi kobler et kvalitetsfilter (Piotroskis F-score) på, at momentum-strategiens afkast bliver klart bedre end aktieindekset. Sammensat momentum med kvalitetsfilter (Piotroskis F-score) har i perioden givet et gennemsnitligt afkast pr. år på hele 36,08%. En investering på 10.000 kr. i starten af 2010 med denne strategi ville i slutningen af 2021 være blevet til hele 403.210 kr. – sammenlignet ville en investering på 10.000 kr. i det det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) kun være blevet til 50.564 kr.

I Stockmates aktieporteføljer udgør “Sammensat momentum 3/6/12 måneder + F-score” 10 ud af 20 aktier. Denne strategi vil i testen herefter blot blive omtalt som “momentum-strategien”.

Value – undervurderede aktier

“Value” er navnet på den anden investeringsstrategi, som vi benytter i Stockmates aktieporteføljer. Denne strategi udgør den anden halvdel af porteføljerne (10 aktier).

I USA har mange længe forsket i hvilke nøgletal, der er de mest effektive til at finde “billige” aktier – undervurderede virksomheder, som er gode til at tjene penge i forhold til prisen på deres aktie. I vores test har vi taget udgangspunkt i bogen “What Works on Wall Street”, som er den mest komplette undersøgelse af hvilke nøgletal, der er de mest effektive til at måle virksomheder på de amerikanske børser de seneste 50 år.

Bogen konkluderede, at det mest effektive er en kombination af nøgletallene:

  • P/E (pris/profit)
  • P/B (pris/egenkapital)
  • P/S (pris/omsætning)
  • P/FCF (pris/frie pengestrømme)
  • EV/EBITDA

Logikken bag denne investeringsstrategi er at finde undervurderede aktier, som over tid vil stige i kurs, eftersom de har en stærk underliggende virksomhed. For at strategien skal fungere kræves grundlæggende forudsætninger:

  • Tid (tålmodighed) – at aktien beholdes længe nok til at markedet får øjnene op for den, og at den dermed stiger i pris
  • Popularitet – at investorer er relativt positivt stillede til aktien

Specielt det sidste er vigtigt. Der er mange eksempler på, at aktier med en stærk underliggende forretning forbliver “billige”, eftersom mange investorer ikke kan lide dem eller ikke synes om den branche, som de er i. Rammer man en af disse aktier er der derfor en stor risiko for, at man kommer til at vente meget længe på, at aktiekursen stiger.

For at kompensere for dette, har vi tilføjet et såkaldt momentum-filter til strategien (for at fjerne upopulære aktier). Efter at vi har fundet de undervurderede aktier ift. nøgletallene, sorterer vi dem ud fra sammensat momentum og vælger de bedste 10 aktier. Enkelt forklaret vælger vi de mest populære aktier i det billige segment på børsen.

På samme måde som for momentum-strategien har vi testet, hvad afkastet for value-strategien ville have været under perioden 2010-2021, hvis man hvert kvartal havde købt de 10 billigste aktier målt på nøgletallene. Resultatet ser du i tabellen nedenfor.

Strategi Gennemsnitligt afkast pr. år (2010-2021) En investering på 10.000 kr. i 2010 var i 2021 blevet til
Det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) 14,46% 50.564 kr.
Value 14,93% 53.113 kr.
Value + momentum-filter 25,18% 148.054 kr.

Value med momentum-filter overpræsterer kraftigt det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) under perioden (2010-2021). En investering i starten af 2010 med strategien “Value + momentum-filter” på 10.000 kr. ville i slutningen af 2021 være blevet til 148.054 kr. – sammenlignet ville en investering på 10.000 kr. i det det brede nordiske indeks (OMX Nordic GI) kun være blevet til 50.564 kr. Det er altså tydeligt, at en systematisk udvælgelse af aktier ud fra kombinationen af nøgletallene i value-strategien og et momentum-filter giver et klart bedre afkast end børsen generelt (OMX Nordic GI).

En kombination af momentum og value

Vi har valgt at kombinere momentum- og value-strategien, for at skabe porteføljer med et højt afkast sammenlignet med børsen (OMX Nordic GI), og samtidig en jævnere udvikling. De to strategier sammen vil over tid give mindre udsving end f.eks. en ren momentum-strategi. Årsagen til dette er, at aktierne i momentum-strategien typisk ikke vil følge kursudviklingen i value-strategien. Det vil sige, at et fald momentum-aktierne oftest ikke vil betyde et fald i value-aktierne og omvendt. Det giver altså et mere balanceret afkast med mindre svingninger, og disse to strategier kan derfor med fordel kombineres. Teknisk betyder det, at de samlede porteføljer har en lavere volatilitet.

Som grund for udvælgelsen af aktierne har vi de fire nordiske børser i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi har valgt hele Norden – og ikke kun den danske børs – eftersom det giver en bedre diversificering. Risikoen spredes dermed over flere lande og industrier. Flere af de nordiske lande har koncentreret sig i specifikke brancher – f.eks. er shipping og medicin dominerende på Københavns fondsbørs (OMX Copenhagen GI). Yderligere er antallet af aktier på den danske børs for lavt til, at det er en tilstrækkelig stor base for investeringsstrategierne. På Københavns fondsbørs handles der i dag cirka 175 forskellige aktier – i alle fire nordiske lande er der til sammenligning cirka 1.550 aktier.

En sidste parameter i porteføljerne er frekvensen, som de opdateres med. Vi har i vores tests konstateret, at det mest fordelagtige er at opdatere momentum-strategien kvartalsvis og value-strategien halvårsvis. Momentum-strategien bygger på pristendenser, som kan svinge relativt hurtigt – det giver derfor et markant højere afkast at opdatere hvert kvartal kontra én gang hvert halve år. For value-strategien er det omvendt – her behøves længere tid for at markedet får øjnene op for at en aktie er undervurderet (har en stærk underliggende forretning ift. kursen på aktien).

I tabellen nedenfor vises resultaterne af vores test, hvor det tydeligt fremgår, at kvartalsvis opdatering er bedst for momentum-strategien, og at opdatering hvert halve år er bedst for value-strategien.

Strategi Gennemsnitligt afkast pr. år (2010-2021) En investering på 10.000 kr. i 2010 var i 2021 blevet til
Det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) 14,46% 50.564 kr.
Sammensat momentum + F-score (kvartal) 36,08% 403.210 kr.
Sammensat momentum + F-score (halvår) 21,69% 105.453 kr.
Sammensat momentum + F-score (år) 15,70% 57.544 kr.
Value + momentum-filter (kvartal) 25,18% 148.054 kr.
Value + momentum-filter (halvår) 27,82% 190.189 kr.
Value + momentum-filter (år) 22,51% 114.303 kr.

På baggrund af ovenstående testresultater har vi valgt kombinere følgende strategier:

  • “Momentum”: Top 10 aktier baseret på sammensat momentum (3/6/12 måneder) + F-score med kvartalsvis opdatering
  • “Value”: Top 10 undervurderede aktier baseret på kombinerede nøgletal, og tilsat momentum-filter med halvårlig opdatering

Opdatering af porteføljerne

Hver strategi indeholder 10 aktier. Med Stockmate skal du altså have 20 aktier i alt i din portefølje. Selvom momentum-strategien opdateres hvert kvartal, og value-strategien opdateres hvert halve år, er det ikke nødvendigvis alle 10 aktier, der skal udskiftes henholdsvis hvert kvartal og hvert halve år. Historisk set har opdateringerne i gennemsnit betydet at:

  • 5 af de 10 aktier i momentum-strategien udskiftes hvert kvartal
  • 8-9 af de 10 aktier i value-strategien udskiftes hvert halve år

Yderligere har vores test vist, at det giver det største afkast med en opdatering den tredje måned i hvert kvartal. Anledningen til dette er, at fleste virksomheder publicerer sin kvartalsrapport den anden måned i kvartalet, og dermed er nøgletallene helt “friske” for en opdatering i starten af den følgende måned. Konkret betyder det, at strategierne opdateres ved følgende tidspunkter på året:

  • Momentum: Første uge i marts, juni, september og december
  • Value: Første uge i marts og september

Stockmates nordiske portefølje overpræsterer børsen markant

I vores test som bygger på perioden 2010-2021, overpræsterer Stockmates nordiske portefølje markant mod det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI). I tabellen nedenfor sammenlignes det gennemsnitlige årlige afkast for de nordiske børser med Stockmates nordiske portefølje.

Strategi Gennemsnitligt afkast pr. år (2010-2021) En investering på 10.000 kr. i 2010 var i 2021 blevet til
Det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) 14,46% 50.564 kr.
Indeks for børsen i København (OMX Copenhagen GI) 16,59% 63.086 kr.
Stockmates nordiske portefølje 32,68% 297.622 kr.

Vores historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer involverer risiko, og din investering kan både stige og falde i værdi.

Det gennemsnitlige afkast pr. år er mere end dobbelt så stort – over en længere periode resulterer det i et markant højere totalt afkast. Havde man eksempelvis investeret 10.000 kr. i starten af 2010, så havde pengene med rente-på-rente-effekten vokset til henholdsvis 50.564 kr. for det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI), og til 297.622 kr. for Stockmates nordiske portefølje. Det er altså et totalt afkast, som er næsten 6 gange så stort.

Pas på følelserne når du investerer

Stockmates porteføljer består af 20 aktier – et håndplukket udvalg af de ca. 1.550 aktier, der totalt er på de nordiske børser (OMX Nordic GI). Det betyder selvfølgelig, at Stockmate porteføljerne ikke følger det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI), og vil dermed i nogle måneder underpræstere mod indeks, og i andre måneder overpræstere. Derfor skal man være forberedt på, at der kan komme længere perioder med underpræstation ift. børsen. Det er altså vigtigt at have tålmodighed, da porteføljerne over længere tid klart har overpræsteret mod børsen, som vores tests påviser.

I grafen nedenfor vises den relative udvikling i afkast (måned for måned) for Stockmates nordiske portefølje sammenlignet med det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI). Som det ses svinger det meget – der kan både være flere måneder i træk med overpræstation, samt længere perioder af underpræstation. Konklusionen er dog, at udsvingene er kraftigere med overpræstation end underpræstation – altså overpræsterer Stockmate porteføljen over tid.

Antal måneder med underpræstation

I tabellen nedenfor vises statistik for hvor mange måneder (ud af de totalt 144 måneder i testen) Stockmates nordiske portefølje – og underliggende investeringsstrategier – har underpræsteret mod det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI).

Her fremgår det, at Stockmates nordiske portefølje har betydeligt færre perioder af underpræstation sammenlignet med en ren momentum- eller value-strategi. Det er endnu en fordel med at kombinere en value- og momentum-strategi. En kombination af strategierne kræver altså mindre tålmodighed end en ren momentum-strategi, som kan være sværere at fastholde troen på efter længere perioder af underpræstation. Stockmates nordiske portefølje overpræsterede mod børsen i 2 ud af 3 måneder under testperioden (2010-2021).

Strategi Sammenlagt antal måneder i testperioden (2010-2021) med underpræstation mod OMX Nordic GI Volatilitet
Sammensat momentum + F-score (kvartal) 59 måneder (41%) 25,2%
Value + momentum-filter (halvår) 53 måneder (37%) 19,5%
Stockmates nordiske portefølje 47 måneder (33%) 21,6%

En anden gevinst ved at kombinere en value- og momentum-strategi er, at volatiliteten bliver noget lavere end for en ren momentum-strategi. Konkret betyder det, som vi har beskrevet tidligere i artiklen, at porteføljen har mindre udsving, og dermed giver et jævnere afkast.

Praktisk implementering

Vores ambition er, at det skal være enkelt og nemt for en relativt uerfaren investor at følge Stockmate porteføljerne, og dermed have en god mulighed for at overpræstere børsen over tid.

På siden “Kom i gang med at investere” har vi beskrevet hvordan man step-by-step investerer med Stockmate.

Kom i gang med at investere Kom i gang med at investere
Hvilken risiko har modelporteføljerne? Hvilken risiko har modelporteføljerne?

Indhold i artiklen

Momentum og value Momentum: Populære aktier Value: Undervurderede aktier En kombination Opdatering af porteføljerne Stockmate porteføljen Pas på følelserne Praktisk implementering

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Bliv medlem nu

Kontakt os

Gratis nyhedsbrev

Skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev, og få spændende blogindlæg om aktiemarkedet tilsendt på mail.

Risiko ved investering

Stockmates modelporteføljer skal ses som inspiration og ikke rådgivning. Vores historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer involverer risiko, og din investering kan både stige og falde i værdi.

Persondatapolitik Vilkår og betingelser
Persondatapolitik Vilkår og betingelser