Value-aktier værdiansættes meget lavt – stort potentiale fremadrettet

|  20. november 2023

Det er nu næsten to år siden, at børserne rundt om i verden toppede. Siden da har Small Cap (små virksomheder) i Norden mistet godt en tredjedel af deres værdi. Sammen med høj inflation betyder det, at aktierne er blevet klart billigere i løbet af disse to år.

Value-aktier (se forklaring herunder) er lige nu virkelig billige, med en værdiansættelse på niveau med corona-krisen og eurokrisen. For den langsigtede investor er dette gode nyheder, fordi lave værdiansættelser normalt fører til højere efterfølgende afkast.

Hvad er en value-aktie?

Value-aktier er aktier, der handles til en lav kurs, hvis man sammenligner med selskabets underliggende forretning (herunder indtjening). Altså aktier, der handles under den reelle værdi af selskabet og dermed koster mindre, end hvad aktien burde være værd.

Halvdelen af Stockmates modelporteføljer udgøres af value-aktier.

Værdiansættelse og efterfølgende afkast

I nedenstående graf kan du se, hvordan værdiansættelse hænger sammen med afkast. Den orange kurve viser værdiansættelsen af ​​de billigste 10% aktier i Norden baseret på P/S (pris/omsætning) og P/B (pris/egenkapital). Den blå kurve viser efterfølgende års afkast for Stockmates nordiske modelportefølje.

Graf - Afkast og værdiansættelse

Værdiansættelse af de billigste 10% aktier i Norden ift. Stockmates afkast det efterfølgende år

Graf - Afkast og værdiansættelse

Værdiansættelse af de billigste 10% aktier i Norden ift. Stockmates afkast det efterfølgende år

En lavere værdiansættelse har givet et højere afkast året efter, og omvendt har en højere værdiansættelse givet et lavere afkast året efter. Dette bliver især tydeligt, hvis vi inddeler det efterfølgende årlige afkast for Stockmates nordiske modelportefølje ud fra, om værdiansættelsen er i den billigere eller dyrere halvdel (over og under det historiske gennemsnit for værdiansættelse). Afkastet er omtrent det dobbelte, når værdiansættelsen er i den billigere halvdel i forhold til den dyrere halvdel. Værdiansættelsen af ​​value-aktier i Norden er altså en god indikator for fremtidige afkast for Stockmates nordiske modelportefølje.

Diagram - Værdiansættelse

Sammenligning af Stockmates afkast det efterfølgende år, når value-aktier i Norden har været dyre eller billige

Diagram - Værdiansættelse

Sammenligning af Stockmates afkast det efterfølgende år, når value-aktier i Norden har været dyre eller billige

Når værdiansættelsen af value-aktier i Norden har været i den billige halvdel har afkastet det efterfølgende år for Stockmates nordiske modelportefølje i gennemsnit været 40% (se diagrammet ovenfor). Til sammenligning har afkastet i gennemsnit kun været 17%, når value-aktierne har været i den dyre halvdel.

Vores modelporteføljer baseres på både value og momentum, og derfor er det specielt interessant, at værdiansættelsen af ​​value-aktier virker til at styre det fremtidige afkast for hele porteføljen. Dels skyldes det, at aktier generelt har en tendens til at være billigere, når value-aktier er billige. Men det har også at gøre med, at ”fejlpriser” i markedet har en tendens til at være hyppigere i perioder med lave værdiansættelser. Lave værdiansættelser afspejler ofte den pessimisme, der findes i markedet (hvilket også er tydeligt i den nuværende situation).

Fald fører til billigere aktier, og højere afkast på sigt

Dagens lave værdiansættelse taler for højere afkast for Stockmates modelporteføljer fremadrettet. Det stemmer også godt overens med, at porteføljerne historisk har givet et højere afkast efter nedgangstider. Det er ikke overraskende, da investorer i nedgangstider har en tendens til at være for pessimistiske, hvilket fører til (for) billige aktier.

Vi kan også vende det om; hvor ofte fører perioder med lave værdiansættelser til negative fremtidige årlige afkast? Når værdiansættelsen på value-aktier har været i den billigere halvdel, er det kun 1 af 10 gange resulteret i et negativt afkast året efter. I gennemsnit har Stockmates modelporteføljer givet et afkast på +40% året efter at værdiansættelserne har været i den billige halvdel.

Der er altså gode odds for høje afkast de kommende år.

Information

Alle blogindlæg Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Information

Blog Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Information

Blog Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Bliv medlem nu

Kontakt os

Gratis nyhedsbrev

Skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev, og få spændende blogindlæg om aktiemarkedet tilsendt på mail.

Risiko ved investering

Stockmates modelporteføljer skal ses som inspiration og ikke rådgivning. Vores historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer involverer risiko, og din investering kan både stige og falde i værdi.

Persondatapolitik Vilkår og betingelser
Persondatapolitik Vilkår og betingelser