Medlemskabet

Udover adgang til Stockmate porteføljerne (Nordisk og Bæredygtig), der hver indeholder 20 aktier, indgår også følgende i medlemskabet:

 • Support ved opstart og opdatering af porteføljerne
 • Kvartalsvise porteføljeopdateringer med en detaljeret guide til hvordan du opdaterer/udskifter aktierne i porteføljerne
 • Månedsbreve med en opdatering på seneste udvikling i porteføljerne, samt en analyse af børsen generelt
Læs mere om medlemskabet, fordele og priser Læs mere om medlemskabet, fordele og priser

Nej, medlemskabet kan opsiges når som helst – ingen binding. Omvendt tilbyder vi 2 ugers gratis prøveperiode. Ingen penge trækkes fra dit kort såfremt du bestemmer dig for at afslutte medlemskabet indenfor prøveperioden.

Du kan vælge at betale for medlemskabet på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis. Eftersom vi tilbyder 14 dages gratis prøveperiode, trækker vi ikke nogen penge fra dit kort før prøveperioden er slut.

Hvis du eksempelvis opretter et medlemskab d. 1. marts, trækker vi første gang penge d. 15. marts. Hvis du har valgt kvartalsvis betaling, sker næste opkrævning 3 måneder efter – d. 15. juni. Datoen for opkrævningen afhænger altså af hvilken dato du oprettede medlemskabet.

Kom i gang

Vi har lavet en komplet step-by-step guide, som forklarer hvordan du enkelt kommer i gang med at investere med Stockmate. Du skal igennem følgende 4 steps:

 1. Bliv medlem af Stockmate
 2. Opret konto på investeringsplatform (hvis du ikke allerede har en)
 3. Vælg portefølje (Nordisk eller Bæredygtig) du vil investere i
 4. Køb aktierne i porteføljen
Læs hvordan du kommer i gang med at investere Læs hvordan du kommer i gang med at investere

Både errfarne og nybegyndere indenfor aktiehandel har mulighed for at investere med Stockmate – alle kan være med. Vi har med enkle step-by-step guides gjort det nemt for dig at handle de 20 aktier, der indgår i porteføljen.

Læs hvordan du kommer i gang med at investere Læs hvordan du kommer i gang med at investere

Det tager omtrent 30 minutter at handle aktierne i forbindelse med en opdatering af porteføljerne (sker 4 gange om året). Du kan altså med ca. 2 timers arbejde pr. år, give dig selv en god chance for også at slå børsen.

Vi anbefaler følgende (for at undgå store afgifter/kurtage ift. startindskuddets værdi):

 • Startindskud over 20.000 kr.: Investering i hele porteføljen – enten Stockmate Nordisk eller Stockmate Bæredygtig
 • Startindskud mindre end 20.000 kr.: Investering i én af strategierne bag Stockmates modelporteføljer – enten momentum- eller value-strategien, der hver indeholder 10 aktier. Læs hvordan her.

Du kan starte din investering med Stockmate når som helst – også midt i mellem opdateringerne (uden nogen betydelig negativ effekt på dit afkast).

Porteføljerne

Begge Stockmates porteføljer (Nordisk og Bæredygtig) består af 20 nordiske aktier fra to investeringsstrategier:

 • 10 aktier fra momentum-strategien (opdateres kvartalsvis i marts, juni, september og december)
 • 10 aktier fra value-strategien (opdateres hvert halve år i marts og september)

Alle aktierne i porteføljen ligevægtes. Hver aktie skal altså udgøre ca. 5% (1/20) af porteføljens samlede værdi.

Nordisk portefølje (login kræves) Bæredygtig portefølje (login kræves) Nordisk portefølje (login kræves) Bæredygtig portefølje (login kræves)

Stockmates porteføljer blev startet af Henning Hammar (investeringsansvarlig i Stockmate). Den nordiske portefølje har eksisteret siden september 2019, hvor den blev gjort tilgængelig for medlemmer af Börslabbet (vores samarbejdspartner i Sverige).

Stockmate blev lanceret i marts 2023, hvor den nordiske portefølje også blev gjort tilgængelig for medlemmer i Danmark.

Stockmates bæredygtige portefølje blev startet i marts 2023.

Se historisk udvikling for Stockmate porteføljen Se historisk udvikling for Stockmate porteføljen

Svaret er ret enkelt – og ganske logisk – når man dykker ned i det:

 1. Strategierne fungerer kun for relativt små investorer. Hvis der kommer for mange penge bag (f.eks. i form af store investeringsforeninger), så begynder aktiekurserne at blive manipuleret/påvirket af handlerne, og dermed får man ikke samme effekt.
 2. Det kræver tålmodighed. Strategierne slår børsen over en længere tidsperiode – dog ikke hver måned. Man er altså nødt til at have god portion tålmodighed, og ikke miste troen på strategierne, for at lykkes – og dermed få højere afkast end børsen.
Læs mere i blogindlægget her Læs mere i blogindlægget her

Selvom al aktieinvestering pr. definition indebærer høj risiko, afhænger risikovurderingen i stor grad af, hvordan og hvilke aktier man investerer i. I Stockmates modelporteføljer spreder vi risikoen ved at:

 1. Inkludere 20 aktier i porteføljen
 2. Diversificere i forskellige lande og sektorer
 3. Kombinere to strategier (momentum og value) med lav korrelation, hvilket resulterer i lavere volatilitet (størrelsen på udsving over tid)
Læs mere om risikovurderingen for modelporteføljerne Læs mere om risikovurderingen for modelporteføljerne

Stockmates to porteføljer bygger på samme investeringsstrategi og algoritme. Den eneste forskel er, at vi har tilføjet et bæredygtighedsfilter til Bæredygtig portefølje – aktier indenfor umoralske brancher er sorteret fra (f.eks. fossile brændstoffer, tobak, våben og gambling).

Den bæredygtige portefølje har haft næsten samme afkast, som den nordiske portefølje, siden starten i september 2019. Man bør dog forvente sig, at man ”taber” nogle procent af afkastet ved at sortere aktier væk med bæredygtighedsfiltret.

Se afkast under Historisk udvikling Se afkast under Historisk udvikling

Ved hver kvartalsopdatering genererer vores algoritme en top 40-liste pr. strategi (momentum og value). Den nordiske portefølje består af top 10 momentum- og value-aktier.

Den bæredygtige portefølje bygger på samme topliste, men her har vi sorteret uetiske aktier fra ved hjælp af vores bæredygtighedsfilter. Efter filtreringen tager vi top 10 momentum- og value-aktier, der ikke er blevet sorteret fra.

Læs mere om den bæredygtige portefølje og bæredygtighedsfiltret Læs mere om den bæredygtige portefølje og bæredygtighedsfiltret

Vi anbefaler at man vælger én af porteføljerne. Hvilken en afhænger af din personlige overbevisning – man bør dog være forberedt på, at den bæredygtig portefølje (medlemskab kræves) ”taber” nogle procent af afkastet over en længere tidsperiode ift. den nordiske portefølje (medlemskab kræves).

Se afkast for porteføljerne under Historisk udvikling Se afkast for porteføljerne under Historisk udvikling

Definitionen af, hvad der er en bæredygtig virksomhed, er meget subjektiv. Vi har derfor valgt, at give dig mulighed for selv at vurdere, om du vil filtrere flere aktier fra, ud fra dine egne holdninger (end vores bæredygtighedsfilter).

Ved hver opdatering af Stockmate porteføljerne genererer vi ved hjælp af vores algoritme en top 40-liste over de bedste momentum- og value-aktier. Aktierne, der indgår i den bæredygtige portefølje, er de 10 bedste fra hver strategi efter, at vi har tilføjet et bæredygtighedsfilter til listen.

Top 40 momentum aktier Top 40 momentum aktier Top 40 value aktier Top 40 value aktier

Hvis du anser, at flere aktier skal sorteres fra, så tager du blot den næste aktie på listen. Du kan dermed frit vælge de 10 aktier i hver strategi, der passer til netop din overbevisning og definition af bæredygtighed.

Vi har valgt hele Norden – og ikke kun den danske børs – eftersom det giver en bedre diversificering. Risikoen spredes dermed over flere lande og industrier.

Flere af de nordiske lande har koncentreret sig i specifikke brancher – f.eks. er shipping og medicin dominerende på Københavns fondsbørs (OMX Copenhagen GI). Yderligere er antallet af aktier på den danske børs for lavt til, at det er en tilstrækkelig stor base for investeringsstrategierne.

Siden starten for Stockmates nordiske portefølje i september 2019 har fordelingen mellem landene været følgende (antal aktier ud af de 20):

 • Danmark: 3,6
 • Finland: 2,2
 • Norge: 6,8
 • Sverige: 7,4

Vi har valgt at basere Stockmates porteføljer udelukkende på nordiske aktier, eftersom kurtagen (gebyret for at handle) her er lavest. I gennemsnit foretages der ca. 50 handler (køb og salg af aktier) i porteføljerne pr. år. Det er derfor vigtigt, at kurtage pr. handel er så lav som muligt for ikke at få for høje omkostninger.

Som en del af medlemskabet i Stockmate giver også adgang til 2 top 40 lister for amerikanske aktier – én for hver strategi (Momentum og Value).

Nye toplister med amerikanske aktier Nye toplister med amerikanske aktier

Stockmates investeringsstrategi og algoritme bygger på analyse af store datamængder for at finde frem til de aktier, der har størst potentiale til at overpræstere børsen. Vi har altså fjernet den menneskelige faktor for at undgå fejl og dårlige beslutninger, som ikke bygger på data.

For at algoritmen skal fungere, er det altså nødvendigt at man følger modelporteføljerne, præcis som de præsenteres.

Både ja og nej. Vores modelporteføljer skal ses som inspiration for private investorer. Som medlem af Stockmate køber man selv aktierne på en udvalgt investeringsplatform. Til sammenligning fungerer en fond ved, at man overfører penge til en fælles ”pot”, som en fond-forvalter efterfølgende køber aktier for. Man ejer altså ikke aktierne direkte, når man køber en fond. Derfor kan man heller ikke modtage udbytte fra aktierne, hvis de udbetaler dividende.

En anden vigtig forskel er også, at en fond tager en forvaltningsafgift for at varetage pengene og købe og sælge aktierne for. En aktivt forvaltet fond ligger ofte på omkring 2-3% i årsafgift.

Vi har sammenlignet Stockmates nordiske porteføljes afkast med de bedste fonde i Norden. Resultatet er tydeligt – målt over 3 år har den nordiske portefølje givet et bedre afkast end samtlige nordiske fonde.

Stockmate porteføljen sammenlignet med de bedste fonde Stockmate porteføljen sammenlignet med de bedste fonde

Du skal investere dobbelt i aktien, dvs. at aktien skal udgøre 10% (i stedet for 5%) af porteføljens samlede værdi. Vores videnskabelige test har påvist, at det giver et højere afkast eftersom aktien har kvalificeret sig til begge investeringsstrategier målt på forskellige parametre.

Her kan du læse hele den videnskabelige test Her kan du læse hele den videnskabelige test

Opdateringer

Stockmates porteføljer opdateres kvartalsvis – vi meddeler dig på mail hver gang det er tid til at lave ændringer.

Porteføljernes to dele opdateres ved følgende tidspunkter på året:

 • Momentum-strategien (10 aktier): Første uge i marts, juni, september og december
 • Value-strategien (10 aktier): Første uge i marts og september

Det betyder altså, at det ved hver anden porteføljeopdatering kun er momentum-aktierne, der laves udskiftninger i. Vores videnskabelige test har påvist, at opdatering med denne frekvens, og på disse tidspunkter, historisk set har givet det bedste afkast.

Læs mere om hvordan du opdaterer porteføljen Læs mere om hvordan du opdaterer porteføljen

Udskiftningerne i porteføljen har i gennemsnit været:

 • 5 af de 10 aktier i momentum-strategien hvert kvartal
 • 8-9 af de 10 aktier i value-strategien hvert halve år

Altså totalt omkring 50 handler pr. år – 40 udskiftninger og 10 rebalanceringer.

Stockmate porteføljerne opdateres 4 gange om året – den første uge i marts, juni, september og december. Opdateringen for begge porteføljer (Nordisk og Bæredygtig) distribueres via mail til alle medlemmer – og lægges samtidigt ud på websitet – den første dag i måneden, hvor porteføljerne skal opdateres.

Nej, det er ikke absolut nødvendigt at foretage alle udskiftninger (køb og salg af aktier) samme dag. Handlerne kan sagtens spredes ud over en uge.

Den historiske udvikling af porteføljerne, som vises på websitet, bygger på, at alle udskiftninger laves samme dag som porteføljeopdateringen udkommer.

Handel med aktier

Vi anbefaler enten Saxo Trader eller Nordnet, hvis du ikke allerede har en konto på en investeringsplatform. Aktuelt i 2024 har Saxo Trader de laveste kurtager for handel med danske og nordiske aktier. Eftersom der foretages ca. 50 handler pr. år i porteføljen er det vigtigt at holde kurtagen (omkostningen/gebyret) pr. handel nede.

Sammenligning af kurtage mellem investeringsplatforme Sammenligning af kurtage mellem investeringsplatforme

I Danmark eksisterer flere forskellige typer af depoter/konti for handel med aktier. Beskatningsreglerne er afhængige af depottypen. Udover ens pension findes der to typer aktiedepoter: Almindeligt aktiedepot og aktiesparekonto.

Valg af depottype afhænger i høj grad af, hvor stor din startkapital er.

Læs hele vores guide om aktiesparekonto og skatteregler Læs hele vores guide om aktiesparekonto og skatteregler

Med omkring 50 handler pr. år bliver det til en samlet kurtage pr. år på ca. 500 DKK hos Saxo Trader.

Sammenligning af kurtage mellem investeringsplatforme Sammenligning af kurtage mellem investeringsplatforme

Kurtager kan minimeres ved kun at lave løbende indskud hvert halve år, hvor hele porteføljen (både momentum- og value-aktierne) opdateres – i marts og september.

For at minimere den samlede kurtage, kan man spare udbytte/dividende op på aktiekontoen ind til porteføljeopdateringen i marts eller september. Det er ved disse to opdateringer, at der laves udskiftninger i hele porteføljen.

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Bliv medlem nu

Kontakt os

Gratis nyhedsbrev

Skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev, og få spændende blogindlæg om aktiemarkedet tilsendt på mail.

Risiko ved investering

Stockmates modelporteføljer skal ses som inspiration og ikke rådgivning. Vores historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer involverer risiko, og din investering kan både stige og falde i værdi.

Persondatapolitik Vilkår og betingelser
Persondatapolitik Vilkår og betingelser