Hvilken risiko har modelporteføljerne?

|  27. maj 2023

I Danmark defineres risikoprofilen ud fra hvilken fordeling man har mellem aktier og obligationer – en overvægt af obligationer er lig med lav risiko og omvendt betragtes en overvægt af aktier med høj risiko. Stockmates modelporteføljer indeholder udelukkende aktier og klassificeres derfor rent teknisk som høj risiko.

Det er et noget forenklet billede af risiko, og i mange andre lande (f.eks. i Sverige) er det mere nuanceret. Risikoen ved investering i aktier kan variere meget alt efter hvilke aktier og sektorer, man investerer i, og hvilken spredning man har i porteføljen.

Nedenfor har vi lavet en nuanceret risikovurdering af Stockmates modelporteføljer. Alle tallene bygger på vores Videnskabelige backtest med data fra perioden 2010-2021.

Spredning af risiko i modelporteføljerne

Selvom al aktieinvestering pr. definition indebærer høj risiko, afhænger risikovurderingen i stor grad af, hvordan og hvilke aktier man investerer i. I Stockmates modelporteføljer spreder vi risikoen ved at:

  1. Inkludere 20 aktier i porteføljen
  2. Diversificere i forskellige lande og sektorer
  3. Kombinere to strategier (momentum og value) med lav korrelation, hvilket resulterer i lavere volatilitet (størrelsen på udsving over tid)

Stockmates modelporteføljer består af 20 aktier, hvilket spreder risikoen betydeligt. Det betyder, at hver enkelt aktie kun udgør 5% af den samlede portefølje. Yderligere baseres porteføljerne på aktier fra alle de nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige). Der er dermed en diversificering både i form af geografi, men endnu vigtigere også i mange forskellige sektorer.

Flere af de nordiske lande har koncentreret sig i specifikke brancher – f.eks. er shipping og medicin dominerende på Københavns fondsbørs (OMX Copenhagen GI). Det er altså nødvendigt at inkludere flere lande for at få en god diversificering over sektorer. Sammenlignet med en indeksfond, der kun baseres på det danske aktieindeks, har Stockmate altså en større diversificering.

Vores modelporteføljer bygger på en kombination af momentum- og value-strategien, som har en relativt lav korrelation. Det vil sige, at et fald i momentum-aktier oftest ikke vil betyde et fald i value-aktier og omvendt.

Det ses også i tabellen (længere nede), at kombinationen af momentum og value giver lavere volatilitet og aktiv risiko end f.eks. en ren momentum-strategi.

Nuanceret risikovurdering

For at belyse risikoen i modelporteføljerne og strategierne bag (momentum og value) har vi kigget på følgende (og sammenlignet med aktieindeks):

  • Største fald (fra top til bund) i perioden
  • Aktiv risiko – afvigelsen fra indeks
  • Volatilitet – størrelsen på udsving over tid
Strategi Afkast pr. år Største fald Aktiv risiko Volatilitet
OMX Nordic GI 14,46% -23,1% 14,5%
Momentum (kvartalsvis opdatering) 36,08% -32,0% 26,90% 25,2%
Value (halvårlig opdatering) 27,82% -35,3% 15,59% 20,6%
Stockmates nordiske portefølje 32,68% -30,2% 19,72% 21,6%

I løbet af perioden for vores backtest (2010-2021) har Stockmates nordiske portefølje haft et gennemsnitligt årligt afkast på hele 32,68% – til sammenligning havde det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) et årligt afkast på 14,46%. Over tid har modelporteføljen altså slået indekset.

Under samme periode har vores modelportefølje dog haft:

  • Større udsving, hvilket kan ses i form af højere volatilitet
  • Større fald fra top til bund

Aktieindeks giver altså en mere jævn rejse, men sandsynligvis også et lavere afkast over længere tidsperioder. Den enkle forklaring til dette er, at vores modelporteføljer består af 20 aktier og dermed har en langt mindre spredning end det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI), der indeholder alle aktier i Norden.

En anden måde at illustrere dette på er ”aktiv risiko”, som er et tal for afvigelsen fra aktieindeks. Her ses det, at den nordiske portefølje afviger ca. 20% mod OMX Nordic GI. Til sammenligning har en gennemsnitlig aktivt forvaltet fond typisk en aktiv risiko på 5-10%. Altså har Stockmates porteføljer 2-3 gange højere aktiv risiko.

Det kræver ro i maven at følge porteføljerne

Da vores modelporteføljer afviger så meget fra aktieindekset (en forudsætning for et højere afkast over tid), skal man være forberedt på, at der kan være perioder med underpræstation. Det er derfor vigtigt at have tålmodighed og en stærk overbevisning, så man ikke hopper ud i “dårlige” tider og misser efterfølgende opsving.

I grafen nedenfor vises den relative udvikling i afkast (måned for måned) for Stockmates nordiske portefølje sammenlignet med det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI). Som det ses, svinger det meget – der kan være flere måneder i træk med overpræstation samt perioder med underpræstation. Konklusionen er dog, at udsvingene er kraftigere med overpræstation end underpræstation. Altså overpræsterer den nordiske portefølje over tid (hvilket tabellen ovenfor også viser).

Antal måneder med underpræstation

I løbet af perioden for vores backtest (2010-2021) har modelporteføljen overpræsteret mod det brede nordiske aktieindeks (OMX Nordic GI) i ca. 2 ud af 3 måneder, og dermed underpræsteret i 1 ud af 3 måneder.

Risikovillighed er personlig

Risikovillighed og risikoprofil er personlig – og det er vigtigt, at man er indforstået med den risiko, der ligger i en given investering. Vi mener dog, at det er vigtigt med en større nuancering af risikovurderingen indenfor aktiehandel. Hvis man har tiden på sin side (lang tidshorisont), så kan det være ufordelagtigt at investere i for ”defensive” aktier og/eller aktivtyper, da man dermed kan gå glip af et større afkast.

Information

Alle blogindlæg Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Information

Blog Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Information

Blog Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Bliv medlem nu

Kontakt os

Gratis nyhedsbrev

Skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev, og få spændende blogindlæg om aktiemarkedet tilsendt på mail.

Risiko ved investering

Stockmates modelporteføljer skal ses som inspiration og ikke rådgivning. Vores historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer involverer risiko, og din investering kan både stige og falde i værdi.

Persondatapolitik Vilkår og betingelser
Persondatapolitik Vilkår og betingelser