Er det svenske aktiemarked rekord billigt nu?

|  10. oktober 2023

Den svenske krone er historisk svag og har nået nye bundnoteringer mod euroen. Sverige er blevet hårdt ramt af rentestigningerne, og inflationen er blandt de højeste i Europa. Derudover er svenskerne blevet fattigere, og den seneste Global Wealth Report viste, at svenskerne var et af de folk, der har mistet mest af deres formue i 2022.

Stockmates modelporteføljer baseres på nordiske aktier og Sverige har historisk set udgjort ca. halvdelen af porteføljen. En svagere svensk krone og en negativ udvikling i den svenske økonomi har i løbet af året haft en negativ påvirkning af modelporteføljerne. Kigger man fremad er der dog en god sandsynlighed for, at eksponering mod Sverige kan være en fordel.

Ofte er det i bear markets og modgang de bedste investeringer er blevet gjort. Så spørgsmålet er: Har nedgangen og inflationen gjort svenske aktier og den svenske børs billig?

Udviklingen siden toppen

Nedenstående tabel opsummerer udviklingen siden toppen i december 2021 i svenske kroner (SEK), inflationsjusteret (i SEK) og i USD.

Aktieindeks Udvikling
(i SEK)
Inflationsjusteret (i SEK) Udvikling
(i USD)
Stockholmbørsen (OMXSPI) -23% -33% -35%
Sverige Mid Cap (OMX Mid Cap PI) -33% -42% -44%
Det amerikanske aktieindeks (DJUSA) +10% -4% -7%
Aktieindeks Udvikling
(i SEK)
Inflationsjusteret (i SEK) Udvikling
(i USD)
Stockholmbørsen (OMXSPI) -23% -33% -35%
Sverige Mid Cap (OMX Mid Cap PI) -33% -42% -44%
Det amerikanske aktieindeks (DJUSA) +10% -4% -7%

Svenske aktier er samlet set blevet 20-30% billigere i SEK, og når de justeres for inflation, er de blevet over 30-40% billigere. Tilsvarende udvikling ses, når kurserne regnes om til dollars (USD) – og hvis man også tager højde for den amerikanske inflation, bliver udviklingen yderligere 10% dårligere.

Til sammenligning har det brede amerikanske aktieindeks (DJUSA) klaret sig markant bedre – omregnet til svenske kroner er udviklingen faktisk positiv. Det er ikke overraskende, da de korte renter i USD er steget fra 0% til over 5%.

At kunne købe svenske aktier med 30-40 % “rabat” i dag lyder billigt, men det afhænger også af, om prisen før var rimelig.

Værdiansættelse på toppen

De stejle stigninger på børsen og det risikofyldte klima i pandemiårene 2020-2021 fik mig selv til at se kritisk på markedet. Var det overhovedet værd at investere? Det fik mig til at læse Shillers “Irrational Exuberance”, Jeremy Siegels “Stocks for the Long Run” og anden litteratur med lange tidsserier af værdiansættelser og hvad der har påvirket afkastet på lang sigt. Min konklussion er tydelig:

Et højt langsigtet afkastning ( over 10 år) korrelerer godt med den nuværende lave værdiansættelse på markedet. Altså bør sandsynligheden for et højt afkast være høj på lang sigt.

Jeg fandt dengang ud af, at Stockholmsbørsen blev vurderet til CAPE ratio på 25 (se forklaring nedenfor), hvilket var på niveau med den gennemsnittlige værdiansættelse siden 1982. Under denne periode var det gennemsnitlige årlige reale afkastning på kun 4%. Til sammenligning gav statsobligationer en realrente på under -1%, hvilket dermed gav en god risikopræmie (se forklaring nedenfor) for at eje aktier (5% højere afkast). Men med stigende renter ændrer det sig hurtigt – og aktier bliver mindre attraktive at eje.

Hvad er CAPE ratio?

CAPE står for “Cyclically Adjusted Price-to-Earnings”. Det er altså en P/E-ratio som er justeret for konjunkturcykliske udsving i økonomien (over tid) og inflation. Det gør denne ratio til et godt værktøj til at sammenligne værdiansættelse på markedet i et historisk perspektiv. Aktiver med en lav CAPE ratio er generelt betragtet som undervurderet, og modsat bliver aktiver med en høj CAPE ratio betragtet som overvurderet.

Hvad betyder risikopræmie?

Risikopræmien er en måde at forklare, hvor attraktivt det er at eje aktier sammenlignet med sikre statsobligationer. Risikoen i aktier er højere end statsobligationer og derfor skal de også give et højere afkast for at det værd at tage den ekstra risiko.

Værdiansættelse i dag og forventet afkast fremad

Det bringer os til, hvor vi er nu. Svenske aktier er faldet med 30-40% siden toppen, og vi har nu nye værdiansættelser og forventet realafkast i SEK.

Aktieindeks Værdiansættelse Forventede langsigtet årligt afkast i SEK
Stockholmbørsen (OMXSPI) CAPE 18 5,5%
Det amerikanske aktieindeks (DJUSA) CAPE 30 1,3%
Svenske statsobligationer 1,0%
Aktieindeks Værdiansættelse Forventede langsigtet årligt afkast i SEK
Stockholmbørsen (OMXSPI) CAPE 18 5,5%
Det amerikanske aktieindeks (DJUSA) CAPE 30 1,3%
Svenske statsobligationer 1,0%

Dagens forventede langsigtige (over 10 år) realafkast på både børsen og obligationer er på et historisk normalt niveau, hvor risikopræmien for at eje aktier stadig er høj med over 4%. Desuden er dagens værdiansættelse blandt de laveste siden 1979. Svenske aktier fremstår altså som billige relativt mod amerikanske aktier og i et historisk perspektiv.

Kigger vi på Stockmates modelporteføljer er værdiansættelserne lave i et historisk perspektiv (siden vi startede på vores dataserier fra 2000). Små selskaber forventes også at give god afkastning, da de er faldet mere, og historisk set har givet et højere afkast end resten af børsen.

Den amerikanske børs er stadig dyr og vurderes 60% højere ud fra CAPE ratio i forhold til Stockholmbørsen. Dette er især relevant i forhold til amerikanske statsobligationer, som giver en realrente på 2%.

CAPE udvikling 2

Historisk CAPE-ratio (justeret værdiansættelse)

Historisk er man blevet belønnet for at være langsigtigt

På trods af de store forskelle i værdiansættelse på verdens børsen fortsætter investorerne med at kigge sig i bakspejlet og købe det, der har fungeret bedst de seneste år. Mange private investorer køber globale fonde (som indeholder 70% dyre amerikanske aktier) og sælger small cap-fondene som har underpræsteret. Det er det stik modsatte af, hvad dagens værdiansættelser fortæller os at gøre. Ud fra et historisk perspektiv begår mange altså den almindelige fejl at sælge det, der er billigt, og købe det, der er dyrt.

Vær i stedet en langsigtet investor. Invester hvor pengene har det højeste fremtidige afkastpotentiale. Er du bekymret for fremtidige kursfald, så invester diversificeret eller lad trenden guide dig. Personligt er jeg i øjeblikket klart mere optimistisk omkring fremtidige langsigtede afkast, end jeg var i 2021. Følg ikke med i mængden, men benyt i stedet lejligheden til at købe, hvor der er udsalg.

Information

Alle blogindlæg Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Information

Blog Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Information

Blog Kom i gang med at investere Ofte stillede spørgsmål

Om Stockmate

Historisk udvikling Strategien bag algoritmen Videnskabelig test

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Prøv Stockmate gratis i 2 uger

Herefter er prisen på medlemskabet fra 83 kr/måned.
Kan opsiges når som helst (ingen binding).

Bliv medlem nu

Kontakt os

Gratis nyhedsbrev

Skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev, og få spændende blogindlæg om aktiemarkedet tilsendt på mail.

Risiko ved investering

Stockmates modelporteføljer skal ses som inspiration og ikke rådgivning. Vores historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Investeringer involverer risiko, og din investering kan både stige og falde i værdi.

Persondatapolitik Vilkår og betingelser
Persondatapolitik Vilkår og betingelser